عکس پولاروید

جنس: عکس گلاسه سایز: 10x7.5 سانتیمتر ضمانت: 50 سال ماندگاری رنگ در محیط بسته صفحه 5

r