پچ گلدوزی

- جنس : نخ ابریشمی درجه یک - سایز : حدودا 5 الی 8 سانت - چسب : دارای حرارتی (نصب با اتو) - رنگ : ثابت * آموزش نحوه نصب با محصول خدمت شما ارسال میشود*