پچ حرارتی

- پچ های حرارتی تمام گلدوزی با نخ ابریشمی - امکان نصب با اتو روی انواع لباس، کیف و کفش