سی-دی آلبوم

- تعداد دیسک 1 عدد - فرمت صدا Audio Disc - نوع بسته بندی شیشه ای - بوکلت اشعار ندارد - آلبوم ها با بسته بندی ایمن ارسال می شوند ، در صورت شکسته شدن مسئولیت به عهده پست می باشد.