دامن

فری سایز : از سایز L تا XS قد دامن : 40 سانتی متر دارای پل برای وصل کردن کمربند به همراه یک زنجیر 30 سانتی متری

r