تی شرت فیشنت

عرض سرشانه : 70 سانتی متر ارتفاع از یقه : 70 سانتی متر