تی شرت فیشنت کراپ

فری سایز ارتفاع از یقه : 35 ساننی متر عرض سرشانه : 40 سانتی متر